BYDGOSZCZ NA START! - 10KM
15.04.2018
V PËúMARATON BYDGOSKI I 5KM
21.10.2018
 
Do│▒cz do nas na Facebook -

Biegaj z Nami   
 
Wolontariusze poszukiwani! Bydgoszcz na Start!
DODANO NEWSA: 13.03.2018

 
Halo! Halo!
 
Czy s┬▒ z nami Wolontariusze? 
  
15 kwietnia kolejna edycja biegu „Bydgoszcz na start”. 
 
Ju┬┐ teraz zach├¬camy do udzia┬│u w wolontariacie. Jest to jedyna w swoim rodzaju sposobno┬Â├Ž, aby poczu├Ž niepowtarzalny klimat imprezy sportowej oraz sta├Ž si├¬ bogatszym o nowe do┬Âwadczenia. Pami├¬tajcie WY równie┬┐ jeste┬Âcie cz├¬┬Âci┬▒ tej uk┬│adanki. 
 
Poszukujemy osób, które by┬│yby gotowe wraz z nami wspó┬│tworzy├Ž jedno z najwi├¬kszych wydarze├▒ biegowych w Bydgoszczy. 
 
Wolontariusze b├¬d┬▒ pracowa├Ž w nast├¬puj┬▒cych zespo┬│ach zadaniowych: 

• Biuro zawodów: Serce i dusza imprezy. W biurze zawodów wszyscy zarejestrowani biegacze odbieraj┬▒ z r┬▒k wolontariuszy pakiet stratowy wraz z unikalnym numerem startowym. 
• Punkt Wodny: Na trasie biegu rozstawione s┬▒ tzw. punkty wodne. Do zada├▒ wolontariuszy nale┬┐y przygotowanie stanowisk gotowych do wydawania biegaczom wody. 
• Start/Meta: Zespó┬│ wolontariuszy pomagaj┬▒cy biegaczom na starcie i na mecie. Na starcie wolontariusze pomagaj┬▒ zawodnikom ustawi├Ž si├¬ w odpowiednich strefach czasowych, natomiast na mecie wr├¬czaj┬▒ pami┬▒tkowy medal. 
• Grupa techniczna: Dru┬┐yna do zada├▒ specjalnych i nieprzewidywalnych. Do tej grupy zapraszamy g┬│ównie wolontariuszy p┬│ci m├¬skiej z du┬┐┬▒ ilo┬Âci┬▒ si┬│y i zapa┬│u do pracy. 
• Depozyt: G┬│ównym zadaniem tej grupy jest bezpieczne przechowanie rzeczy, zadbanie o ich ┬│ad i porz┬▒dek i pilnowanie, aby pozostawione rzeczy po sko├▒czonym biegu trafi┬│y wy┬│┬▒cznie do w┬│a┬Âcicieli. 
 
POBIERZ FORMULARZ ZG┬úOSZENIOWY 
 
Osoby zainteresowane prosimy o przes┬│anie formularza zg┬│oszeniowego do 28.03.2018r. 
na adres e-mail: 
wolontariat.bydgoszcznastart@gmail.com 

Wszelkie pytania prosimy kierowa├Ž równie┬┐ na adres e-mail: 
wolontariat.bydgoszcznastart@gmail.com 
Copyright © 2011-2017 KPZLA

STRONA GúËWNA | INFORMACJE | GALERIA | KONTAKT
Projekt:

PARTNER GúËWNY: