BYDGOSZCZ NA START! - 10KM
15.04.2018
V PÓŁMARATON BYDGOSKI I 5KM
21.10.2018
 
Doł±cz do nas na Facebook -

Biegaj z Nami   
 
Bezp³atna aplikacja mobilna - Pó³maraton Bydgoski!
DODANO NEWSA: 30.09.2017

Przygotowali¶my dla wszystkich uczestników 5. PóÂłmaratonu Bydgoskiego i Biegu 5km niespodziankĂŞ! KaÂżdy uÂżytkownik urz±dzenia mobilnego z systemem Android oraz dostĂŞpem do internetu moÂże pobraæ i zainstalowaæ aplikacjĂŞ dziĂŞki której w prosty sposób zyska dostĂŞp do najistotniejszych informacji zwi±zanych z wydarzeniem. Aplikacja dostĂŞpna w Google Play.

 

KLIKNIJ BY PRZEJ¦Æ DO GOOGLE PLAY I POBRAÆ APLIKACJÊ

 

  
Copyright © 2011-2017 KPZLA

STRONA GŁÓWNA | INFORMACJE | GALERIA | KONTAKT
Projekt:

PARTNER GŁÓWNY: