BYDGOSZCZ NA START! - 10KM
15.04.2018
V PËúMARATON BYDGOSKI I 5KM
21.10.2018
 
Do│▒cz do nas na Facebook -

Biegaj z Nami   
 
WOLONTARIUSZE NA START !!!
DODANO NEWSA: 21.09.2017
Przed nami kolejna, niezwykle interesuj┬▒ca impreza biegowa. Ju┬┐ 22 pa┬╝dziernika V Pó┬│maraton Bydgoski.

Razem z nami mo┬┐ecie poczu├Ž te niesamowite, sportowe emocje. Ju┬┐ teraz zapraszamy do udzia┬│u w wolontariacie. Poszukujemy osób, które w pa┬╝dzierniku by┬│yby gotowe wraz z nami wspó┬│tworzy├Ž jedno z najwi├¬kszych wydarze├▒ sportowych w Bydgoszczy. Zatem nie wahaj si├¬ – do┬│┬▒cz do nas ju┬┐ teraz !!! Razem zbudujemy zgrany zespó┬│ !!!

Wolontariusze b├¬d┬▒ pracowa├Ž w nast├¬puj┬▒cych zespo┬│ach zadaniowych:

· Biuro zawodów: Serce i dusza pó┬│maratonu. W biurze zawodów wszyscy zarejestrowani biegacze odbieraj┬▒ z r┬▒k wolontariuszy pakiet stratowy wraz z unikalnym numerem startowym.
· Punkt Wodny: Na trasie Pó┬│maratonu rozstawione s┬▒ tzw. punkty wodne. Do zada├▒ wolontariuszy nale┬┐y przygotowanie stanowisk gotowych do wydawania biegaczom wody.
· Start/Meta: Zespó┬│ wolontariuszy pomagaj┬▒cy biegaczom na starcie i na mecie. Na starcie wolontariusze pomagaj┬▒ zawodnikom ustawi├Ž si├¬ w odpowiednich strefach czasowych, natomiast na mecie wr├¬czaj┬▒ pami┬▒tkowy medal.
· Grupa techniczna: Dru┬┐yna do zada├▒ specjalnych i nieprzewidywalnych. Do tej grupy zapraszamy g┬│ównie wolontariuszy p┬│ci m├¬skiej z du┬┐┬▒ ilo┬Âci┬▒ si┬│y i zapa┬│u do pracy.
· Depozyt: G┬│ównym zadaniem tej grupy jest bezpieczne przechowanie rzeczy, zadbanie o ich ┬│ad i porz┬▒dek i pilnowanie, aby pozostawione rzeczy po sko├▒czonym biegu trafi┬│y wy┬│┬▒cznie do w┬│a┬Âcicieli.

Osoby zainteresowane prosimy o przes┬│anie formularza zg┬│oszeniowego do 06.10.2017 [POBIERZ FORMULARZ]

na adres e-mail:
wolontariat.bydgoszcznastart@gmail.com
Wszelkie pytania prosimy kierowa├Ž równie┬┐ na adres e-mail:
wolontariat.bydgoszcznastart@gmail.com

 
Copyright © 2011-2017 KPZLA

STRONA GúËWNA | INFORMACJE | GALERIA | KONTAKT
Projekt:

PARTNER GúËWNY: